DSpace Repository

The level of reflection in the professional development of pre-primary teachers

Show simple item record

dc.contributor.author Syslová, Zora
dc.date.accessioned 2016-02-11T12:42:19Z
dc.date.available 2016-02-11T12:42:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 73-84 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3069
dc.description Zaprezentowane badanie wnosi do profesjonalnego dyskursu pogląd dotyczący refleksji nauczycieli przedszkola w dwóch etapach ich rozwoju zawodowego. Poziom refleksji badano podczas ich studiów na Wydziale Edukacyjnym (24), a następnie po roku pracy w przedszkolu (6). W pierwszej kolejności autorka porusza temat potrzeby rozwoju myślenia refleksyjnego nauczycieli przedszkola, opierając się na wynikach wcześniej zrealizowanych badań w tej dziedzinie. Przedstawia model refleksji (Korthagen, 2011; Píšová, 2005), który wykorzystała w swoich badaniach. Pozostała część tekstu poświęcona jest metodologii badań oraz spostrzeżeniom, które wynikają z analizy danych. Wyniki wskazują, że ukierunkowane wsparcie refleksji pomaga rozwijać wyższe poziomy myślenia kognitywnego. en_US
dc.description.abstract The presented study brings to the professional discourse a view on the reflection of pre-primary teachers in two phases of their professional development. The level of reflection was ascertained in the period of their study at the Faculty of Education (24) and then after a year of work in a kindergarten (6). The author first considers the necessity to develop reflective thinking among pre-primary teachers, which she has based on existing findings in the area. She presents the reflective model (Korthagen, 2011; Píšová, 2005), which she used in her research. The remaining part of the text deals with the methodology of the research and the findings that resulted from the data analysis. The results show that aimed support directed at reflection helps to develop higher levels of cognitive thinking and also points to the connection with using more effective strategies in pre-primary education. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject reflection en_US
dc.subject reflective practitioner en_US
dc.subject metacognition en_US
dc.subject mental operations en_US
dc.subject undergraduate education en_US
dc.subject pre-primary education en_US
dc.subject teacher in pre-primary education en_US
dc.title The level of reflection in the professional development of pre-primary teachers en_US
dc.title.alternative Poziom refleksji w rozwoju zawodowym nauczycieli przedszkola en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record