Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJakubowicz-Bryx, Anna
dc.date.accessioned2016-02-11T12:33:05Z
dc.date.available2016-02-11T12:33:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 98-110en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3067
dc.descriptionChanges in the education system showed beneficial tendencies in parents-school relations. Actions are directed at families striving for effective education of their children characterised by a sense of safety and freedom. Active involvement of parents in cooperation with teachers at the level of early education is a very significant element in the process of changes in our education system. It is adults who create good or bad conditions of development and upbringing for a child. Therefore, cooperation with parents should be accompanied by a concern for satisfying current needs and future destiny of a child. Parents should support actions stimulating multilateral development of a student by increasing their involvement in the process of school’s operations. The presented study shows the scope of parents’ involvement in the process of education as well as their perception of this phenomenon.en_US
dc.description.abstractZmiany w systemie edukacji ujawniły korzystne tendencje zachodzące w relacjach rodzice – szkoła. Działania ukierunkowane są na rodzinę, która zabiega o to, by kształcenie ich dzieci było efektywne i odbywało się w poczuciu bezpieczeństwa i wolności. Aktywne włączenie rodziców do współpracy z nauczycielami na poziomie wczesnej edukacji jest bardzo ważnym elementem w procesie przemian, jakie dokonują się w systemie oświaty. To dorośli tworzą dziecku dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania. Dlatego współpracy z rodzicami powinna towarzyszyć troska o zaspokajanie aktualnych potrzeb i przyszłych losów dziecka. Rodzice powinni wspierać działania stymulujące wielostronny rozwój ucznia poprzez wzmożenie zaangażowania w proces pracy szkoły. Zaprezentowane badania pokazują zakres zaangażowania rodziców w proces edukacji oraz postrzeganie tego zjawiska przez nich samych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogika wczesnoszkolnaen_US
dc.subjectproces wychowaniaen_US
dc.subjectwczesna edukacjaen_US
dc.subjectwspółpraca z rodzicamien_US
dc.subjectzaangażowanieen_US
dc.subjectearly school pedagogyen_US
dc.subjectthe process of upbringingen_US
dc.subjectearly educationen_US
dc.subjectcooperation with parentsen_US
dc.titleIntegracja społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższychen_US
dc.title.alternativeIntegration of the school community in the context of parents’ involvement in education in the lower gradesen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord