DSpace Repository

Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych

Show simple item record

dc.contributor.author Herzberg, Marta
dc.date.accessioned 2016-02-11T11:07:44Z
dc.date.available 2016-02-11T11:07:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 152-167 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3061
dc.description This article presents the proposal of diagnosing 10 to 12-year-old students’ attitude towards aggressive behaviour appearing in hypothetical situations, which might provoke such behaviour. These situations may be familiar to the diagnosed students’ experiences because of their contacts with their peers, although they may not be directly involved in them. Presented tools can be useful for educators and class teachers in screening students in order to find those who have a tendency to treat aggressive behaviour in a positive way. The acceptance of aggression, especially when it is viewed as an effective way to deal with conflict situations, does not have to lead directly to displaying it. Nevertheless, it might be assumed that there is a connection between the acceptance for acts of aggression and implementing them (taking the role of an aggressor). en_US
dc.description.abstract Artykuł prezentuje propozycję diagnozowania postaw uczniów w wieku 10-12 lat wobec zachowań agresywnych przejawianych w hipotetycznych sytuacjach mogących takie zachowania wywołać. Sytuacje te mogą być bliskie doświadczeniom uczniów z racji ich kontaktów z rówieśnikami, chociaż badane osoby nie są w nie bezpośrednio zaangażowane. Zaprezentowane narzędzie może posłużyć pedagogom i wychowawcom klas w wyłanianiu uczniów przejawiających tendencję do pozytywnego ustosunkowania wobec zachowań agresywnych. Akceptacja agresji, szczególnie jeśli jest postrzegana jako efektywny sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nie musi bezpośrednio prowadzić do jej przejawiania. Jednak do pewnego stopnia można założyć, że istnieje związek między zgodą na akty agresji a ich realizacją (wchodzenie w rolę agresora). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject zachowania agresywne en_US
dc.subject postawy uczniów wobec agresji en_US
dc.subject diagnozowanie postaw en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject aggressive behaviour en_US
dc.subject students’ attitude towards aggression en_US
dc.subject diagnosing attitudes en_US
dc.title Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych en_US
dc.title.alternative Diagnosing students’ attitude towards aggressive behaviour en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record