Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorOkulicz-Kozaryna, Katarzyna
dc.contributor.authorBorkowska, Magdalena
dc.date.accessioned2016-02-11T11:02:53Z
dc.date.available2016-02-11T11:02:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 168-183en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3060
dc.descriptionFetal alcohol spectrum disorder (FASD) is a relatively poorly understood health problem which hampers the recognition and effective help. Qualitative analysis of the three cases is the starting point for reflection on the difficulties of diagnosis and consequences of FASD diagnosis for the continued functioning of the child at home and at school. The tested children had extensive congenital central nervous system damage which superimposed with an unfavorable postnatal home environment. In one of the three cases, the diagnosis of FASD brought intensive and interdisciplinary activities that significantly improved the functioning of the child. In other cases, neither good nor bad effects of diagnosis are visible. FASD can’t be cured but it can be prevented. It is also possible to improve the educational achievements and developments, however, the condition for its effectiveness would be early diagnosis and consistent, systematic and intensive treatment.en_US
dc.description.abstractSpektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest stosunkowo słabo poznanym problemem zdrowotnym, co utrudnia jego rozpoznawanie i skuteczną pomoc. Jakościowa analiza trzech przypadków stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat trudności diagnostycznych i konsekwencji rozpoznania FASD dla dalszego funkcjonowania dziecka w domu i w szkole. U badanych dzieci stwierdzono rozległe, wrodzone uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, na które nakładają się efekty postnatalnego rozwoju w niekorzystnym środowisku domowym. W jednym z trzech przypadków diagnoza FASD przyczyniła się do podjęcia intensywnych i interdyscyplinarnych działań, które wyraźnie poprawiają funkcjonowanie dziecka. W pozostałych przypadkach nie widać ani dobrych, ani złych efektów diagnozy. FASD nie można wyleczyć, ale można mu zapobiegać. Możliwa jest też poprawa osiągnięć edukacyjnych i rozwojowych, jednak warunkiem jej skuteczności jest wczesne postawienie diagnozy i konsekwentna, systematyczna i wytężona terapia.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectdiagnozaen_US
dc.subjectdziecien_US
dc.subjectFASDen_US
dc.subjectośrodkowy układ nerwowyen_US
dc.subjectdiagnosisen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectcentral nervous systemen_US
dc.titleDiagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczychen_US
dc.title.alternativeDiagnosis of FASD for educational and upbringing goalsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord