DSpace Repository

Profilowa diagnoza wyobraźni twórczej - prezentacja nowej koncepcji teoretycznej i narzędzia

Show simple item record

dc.contributor.author Jankowska, Dorota Maria
dc.date.accessioned 2016-02-11T09:54:20Z
dc.date.available 2016-02-11T09:54:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 286-300 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3051
dc.description The article presents a proposal of a new concept of creative imagination, which revises and integrates the previous categories and research approaches. In the proposed model, creative imagination abilities are defined as a combination of three dimensions: vividness, the ability to create lucid and expressive images that are characterised by high complexity and level of detail; originality, the ability to produce creative imageries characterised by novelty and uniqueness, as well as the ability to transform generated imageries. Description of the conceptual and theoretical framework of creative imagination plays an introduction role to the presenting of a new measurement tool – The Creative Imaging Ability Test (CAT). Conjunctional nature of the model, on the one hand, and the specificity of the new test, on the other, is a basis for more general discussion about validity and usefulness of profile analysis of creative imagination in the educational diagnosis. en_US
dc.description.abstract Artykuł prezentuje propozycję nowej koncepcji wyobraźni twórczej, która redefiniuje i integruje wcześniejsze kategorie analityczne i podejścia badawcze. W proponowanym modelu twórcze zdolności wyobrażeniowe definiowane są jako połączenie trzech wymiarów: obrazowości – zdolności tworzenia wyraźnych wyobrażeń, które charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i szczegółowości, oryginalności – zdolności do wytwarzania twórczych wyobrażeń, cechujących się nowością i niepowtarzalnością oraz zdolnością do przekształcania tworzonych wyobrażeń. Opis konceptualnego i teoretycznego ujęcia twórczej wyobraźni stanowi wprowadzenie do prezentacji nowego narzędzia – Testu Twórczych Zdolności Wyobrażeniowych (TTZW). Koniunkcyjny charakter modelu oraz specyfika nowego testu stanowią podstawę do głębszej dyskusji nad zasadnością i użytecznością profilowej analizy wyobraźni twórczej w diagnostyce edukacyjnej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika twórczości en_US
dc.subject Koniunkcyjny Model Wyobraźni Twórczej en_US
dc.subject profilowa diagnoza wyobraźni twórczej en_US
dc.subject Test Twórczych Zdolności Wyobrażeniowych en_US
dc.subject wyobraźnia twórcza en_US
dc.title Profilowa diagnoza wyobraźni twórczej - prezentacja nowej koncepcji teoretycznej i narzędzia en_US
dc.title.alternative Profile diagnosis of creative imagination – presentation Profile diagnosis of creative imagination - presentation of a new theoretical concept and measuring instrument en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record