DSpace Repository

Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów

Show simple item record

dc.contributor.author Perkowska-Klejman, Anna
dc.date.accessioned 2016-02-11T09:48:03Z
dc.date.available 2016-02-11T09:48:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 303-316 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3050
dc.description The purpose of this article is to present the issues related to the reflective paradigm of teacher education. The author at the beginning introduces the category of creativity and reflectiveness and then applies them to the modern standards of teacher training. The article emphasized the role of universities in the process of promoting creativity and reflexivity as well as benefits of educational practice, resulting from reflective learning. en_US
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z refleksyjnym paradygmatem kształcenia nauczycieli. Autorka na początku przybliża kategorię twórczości i refleksyjności, a następnie odnosi je do współczesnych standardów kształcenia pedagogów. W artykule uwypuklona została rola uczelni wyższych w promowaniu twórczości i refleksyjności, a także korzyści dla praktyki edukacyjnej wynikające z kształcenia refleksyjnego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject pedagogika edukacji en_US
dc.subject refleksyjność en_US
dc.subject kształcenie refleksyjne en_US
dc.subject myślenie krytyczne en_US
dc.subject myślenie twórcze en_US
dc.subject pedagogy of education en_US
dc.subject reflective en_US
dc.subject reflective learning en_US
dc.subject critical thinking en_US
dc.subject creative thinking en_US
dc.title Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów en_US
dc.title.alternative Creative and reflective education of teachers en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record