DSpace Repository

Edukacja dla przedsiębiorczości

Show simple item record

dc.contributor.author Hicks, Stephen
dc.date.accessioned 2016-02-11T09:00:51Z
dc.date.available 2016-02-11T09:00:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 357-366 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3045
dc.description How can we best help younger people become entrepreneurial - either to prepare them for creating their own businesses, or for being entrepreneurial within existing firms, or for living their lives entrepreneurially? If the traditional model of education – students sitting in straight rows of desks, all doing the same work at the same time, and all following the directions of an authority figure – does not prepare students for entrepreneurism, then what should we replace it with? In this essay I explore how educators can take the traits of successful entrepreneurship and use them to develop formal curricular activities that help students develop those traits. en_US
dc.description.abstract Jak najlepiej możemy pomóc młodym ludziom w nabraniu postawy przedsiębiorczości – przygotować ich czy to do zainicjowania własnego biznesu, czy to do bycia przedsiębiorczymi w ramach istniejących firm, czy też do przeżywania własnego życia w sposób twórczy? Jeżeli tradycyjny model edukacji – w którym uczniowie siedzą w równych rzędach ławek, wykonując w tym samym czasie tę samą pracę i podążając w kierunku wskazanym przez jakąś autorytatywną postać – nie przygotowuje uczniów do bycia przedsiębiorczymi, to czym powinniśmy zastąpić ten model? W niniejszym eseju analizuję, w jaki sposób nauczyciele mogą rozwijać w swojej pracy cechy wzmacniające skuteczną przedsiębiorczość i wykorzystywać je przy tworzeniu formalnych programów nauczania, wspomagając tym samym uczniów w rozwijaniu tychże cech. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject education en_US
dc.subject ethics en_US
dc.subject entrepreneurship en_US
dc.subject curriculum en_US
dc.subject family education en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject etyka en_US
dc.subject przedsiębiorczość en_US
dc.subject program nauczania en_US
dc.subject wychowanie w rodzinie en_US
dc.title Edukacja dla przedsiębiorczości en_US
dc.title.alternative Educating for Entrepreneurship
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record