Przeglądaj według

 

Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Pismo wydawane przez Koło Naukowe Dydaktyków przy Zakładzie Dydaktyki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Redaktor naczelny: Ewa Filipiak

Komitet Naukowy:
Anna I. Brzezińska, Bogusława D. Gołębniak, Bronislava Kasačova, Dorota Klus-Stańska, Beata Kosowa, Stanisław Kowalik, Yehudi Webster, Jolanta Zwiernik

ISSN 2299-6338

Adres redakcji:
Zakład Dydaktyki
Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
e-mail: ewafil@ukw.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej