Przeglądaj według

 

Bycie w kulturze uniwersyteckiej

SPIS TREŚCI

Uniwersytet: rola - model - kondycja
 • Jerzy Marian Brzeziński
  Etos akademicki
 • Ewa Kubiak-Szymborska
  Między zdobywaniem mądrości a realizacją biznesplanu: namysł nad współczesnym studiowaniem
 • Maja Łoś
  Kondycja środowiska akademickiego w opinii wykładowców i studentów w Polsce i poza nią
 • Magdalena Kapela
  Jaki model współczesnego uniwersytetu?
 • Jerzy Marian Brzeziński
  O formacyjnej roli uniwersytetu

 • Studenci i nauczyciele w/wobec kultury akademickiej
 • Jakub Błaszak
  O pojęciu autorytetu
 • Małgorzata Wiśniewska
  Tożsamość nauczyciela akademickiego
 • Katarzyna Łukowska
  List o Edukacji do Nauczyciela Akademickiego XXI wieku
 • Ewelina Tokarska
  Nauczyciel akademicki jako przewodnik studenta w podróży po wiedzę
 • Kamilla Komorowska
  Kompetencje personalne nauczyciela a jakość nauczania i efektywność pracy nauczyciela
 • Justyna Kosz
  „Student pokolenia Y”
 • Goretta Siadak
  Autoedukacja wyzwaniem XXI wieku - rola uczelni wyższej w procesie samokształcenia studentów

 • Opinie
 • Adriana Wiegerová, Alena Lampertová
  What do students think about democratization in the Slovak Republic
 • Agnieszka Kowalska-Sobczak
  „Edukacja dla mądrości”. Opinie na temat edukacji dla mądrości studentów pedagogiki
 • Anna Szymanik
  Badania a dydaktyka, idea a praktyka - czy istnieje „złoty środek”?

 • Uniwersytet wobec współczesnych narzędzi
 • Kamila Litwic-Kaminska
  Kultura obrazkowa w dydaktyce - szanse i zagrożenia
 • Dominika Goltz-Wasiucionek
  E-edukacja - początki, teraźniejszość, przyszłość

 • Recenzent tomu
  prof. dr hab. Andrzej Sowiński

  Najnowsze pozycje