Wyświetlanie pozycji 28-34 z 34

  • Wątpliwe ocenianie muzycznych wykonań 

   Nogaj, Anna Antonina (Twoja Muza, 2005)
  • Wpływ muzyki na pozamuzyczne sfery funkcjonowania człowieka 

   Nogaj, Anna Antonina (Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, 2013)
   Artykuł koncentruje się wokół problematyki wpływu muzyki na inne, pozamuzyczne sfery funkcjonowania człowieka, do których zaliczyć należy m.in. procesy poznawcze, kompetencje werbalne, zdolności matematyczne, a także ...
  • Wsparcie pedagogiczne w edukacji muzycznej 

   Nogaj, Anna Antonina (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2013)
   Artykuł koncentruje się wokół problematyki wsparcia pedagogicznego, które jest traktowane jako fundamentalny czynnik w strukturze psychologicznych kompetencji nauczycieli. Perspektywa edukacji uzdolnionych muzycznie dzieci ...
  • Wspólnota śmiechu 

   Grzybowski, Przemysław Paweł; Iwasiów, Sławomir (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2020)
   Wywiad poświęcony zagadnieniu śmiechu jako czynnikowi poprawiania jakości życia i budowania wspólnoty - nie tylko w kontekście szkolnym. Autorzy rozmawiają o korzeniach zainteresowania śmiechem jako kategorią badawczą oraz ...
  • Wybrane pedagogiczne aspekty fenomenu spotkania 

   Czerwiński, Kazimierz (2013-12-14)
   Komunikowanie społeczne w edukacji obejmuje – oprócz bezpośredniej komunikacji twarzą w twarz – również komunikację zapośredniczoną przez dzieła, przede wszystkim teksty. Szczególnie interesującej perspektywy analizy aktów ...
  • Wybrane problemy badań w medycynie psychosomatycznej i sposoby na ich rozwiązania: przestrzeń dla nowych osiągnięć 

   Larionow, Paweł (2022)
   Obecnie, pomimo dosyć długiej historii medycyny psychosomatycznej (MP) i dużej liczby publikacji naukowych, nauka ta przestała szukać odpowiedzi na kluczowe dla niej pytania i nagromadziła określone problemy wymagające ...
  • Wypalenie muzyków 

   Nogaj, Anna Antonina (Twoja Muza, 2007)