Świat Idei i Polityki, 2018, Tom 17: Recent submissions