DSpace Repository

Browsing Świat Idei i Polityki, 2018, Tom 17 by Issue Date

Browsing Świat Idei i Polityki, 2018, Tom 17 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Wasielewski, Szymon (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Upadek bloku wschodniego w 1989 r. doprowadził w Polsce do istotnych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych. Destabilizacja państwa polskiego, przechodzącego transformację systemową, spowodowała rozwój ...
 • Grychowska, Karolina (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Zagadnienie ochrony danych osobowych to obecnie temat szczególnie istotny. Wynika to m.in. z faktu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...
 • Szymański, Michał (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Pojęcie „przestępstw bez ofiar” (victimless crimes) to jeden z czołowych terminów amerykańskiej kryminologii, stosowany również przez środowiska libertariańskie. Zakłada ono, że czyny, które nie powodują krzywdy drugiej ...
 • Barszczewski, Jakub Piotr (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Światowe Forum Społeczne wyłoniło się na początku XXI w. jako czołowy podmiot ruchu alterglobalistycznego. Skupia ruchy sprzeciwiające się neoliberalnej globalizacji i walczące ze związaną z nią coraz słabszą kontrolą ...
 • Kaczmarek, Jolanta (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  When considering the issues related to the fi ght for women’s political it is not possible to disregard some of the most important factors determining the level of women’s participation in political life. As regards scientifi ...
 • Trempała, Wojciech (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Niniejszy artykuł zawiera raport z badań empirycznych nad relacjami zachodzącymi pomiędzy preferencjami politycznymi a świadomością ekologiczną mieszkańców województwa kujawskopomorskiego. Autor postawił przed sobą zadanie ...
 • Kaszkur, Alina (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Niniejszy artykuł jest próbą analizy uwarunkowań wpływających na proces rozprzestrzeniania się i-votingu jako innowacji publicznej. Jako podstawę interpretacji przyjęto teorię dyfuzji innowacji autorstwa Everetta M. Rogersa. ...
 • Kur, Daniel (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Osią przewodnią artykułu są wspólne instrumenty w dwóch różnych dziedzinach nauki, jakimi są marketing polityczny i marketing ekonomiczny. W artykule zaprezentowane zostały najważniejsze wątki implementacji marketingu ...
 • Zbirański, Aleksander (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Celem artykułu jest opisanie zjawiska cyfrowego tłumu, specyficznego dla funkcjonowania debaty politycznej w Internecie (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych). Odnosząc się do koncepcji G. Le Bona i R. ...
 • Zaborski, Maciej (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Zjawisko migracji ludności (łac. migratio) znane jest od niepamiętnych czasów. Ma za cel zmianę miejsca pobytu jednostki bądź grupy. Przemieszczenie to ma zabarwienie historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne, ale i ...
 • Tutak, Grzegorz (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Polityka państwa jest pochodną wielu czynników zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Realizowana jest poprzez odpowiednie działania w różnych dziedzinach jego funkcjonowania. Od 2015 r. nastąpiło ożywienie ...
 • Waskan, Jan (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  W niniejszym artykule poddano analizie działalność polityczną Romana Rybarskiego, zaliczanego do czołowych przywódców obozu narodowego. W sposób szczególny zarysowano jego wkład w rozwój polskiej myśli politycznej. Ważną ...
 • Bierzyńska-Sudoł, Magdalena (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Osią przewodnią artykułu jest ukazanie sytuacji polskich migrantów w Wielkiej Brytanii w obliczu regulacji związanych z brexitem. Uwaga badawcza została skupiona na społeczności polskiej, jej cechach i strukturze. Analizie ...
 • Piwowarska, Sara (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Kraje Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowań Unii Europejskiej, a głównymi determinantami wzajemnych stosunków są przede wszystkim ekonomia oraz polityka bezpieczeństwa. Celem ...
 • Jędrysiak, Marcin (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Celem artykułu jest wskazanie, czy w ideologii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów znaleźć można elementy rasistowskie oraz jaką ewentualnie rolę pełniły. W nauce wciąż prowadzona jest dyskusja odnośnie do tego, czy OUN ...
 • Rutkowska, Patrycja (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Autorka wskazuje w artykule, że współcześnie mamy do czynienia z konfl iktami zbrojnymi nieposiadającymi charakteru międzynarodowego. Jako przykład podaje konflikt w Syrii i Iraku, podczas którego były i nadal są zagrożone ...
 • Kwiatkowski, Bartosz (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Artykuł stanowi próbę przedstawienia niezwykle istotnego w badaniach mitu politycznego na gruncie polskim mitu smoleńskiego z perspektywy podejścia semiologicznego. Analiza teorii Rolanda Barthesa i Tadeusza Biernata, ...
 • Szydłowska, Ewelina (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Unia Europejska i Rosja różnią się pod względem gospodarczym. W przeciwieństwie do tradycjonalnej Rosji UE to nowy typ wspólnoty międzynarodowej. Obie strony to zarówno partnerzy, jak i rywale zdający sobie sprawę z ...
 • Grabowska, Katarzyna (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Przekształcenia w obrębie polityk krajowych i międzynarodowych pod wpływem globalizacji determinują zmiany systemów wartości i związane z tym modyfi kacje warunków funkcjonowania podmiotów politycznych, przyczyniając się ...
 • Pietrzak, Nicole (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
  Tematem artykułu jest polityka Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu. Wybór tematu determinował fakt, że terroryzm uznawany jest za jedno z największych zagrożeń Europy. Autorka starała się przybliżyć terminologię ...