Wyświetlanie pozycji 9-11 z 11

  • Theodora Lippsa psychologiczna koncepcja empatii 

   Gulin, Wojciech (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
   The article concerns to one of prime among theories of empathy in psychology. Theodor Lipps, German psychologist, was its originator. He based his conception of empathy on analysis of development of speech - form primitive ...
  • Trzy modele rozumienia dysleksji 

   Wszeborowska-Lipińska, Bożena (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
   Difficulties in learning (for example developmental dyslexia) might be considered as a culture-dependent syndrom and the effect of individual capacities as well as an educational system. So far almost all research programmes ...
  • Wymiary osobowości według H. Eysencka a dynamika stresu w warunkach długotrwałej izolacji zadaniowej 

   Plopa, Mieczysław (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
   The current presentation deals with research on anxiety and loneliness, their dynamics and personality determinants, that was conducted on eighty three sailors during almost half-year voyage in the area of the Falkland ...