Wyświetlanie pozycji 20-21 z 21

  • Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych 

   Brzeska, Anna; Wieszaczewska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   Bajka to specyficzny gatunek literacki, którego odbiorca powinien posiadać kompetencje, pozwalające mu odczytać jej ukryte znaczenia – nie zawsze jednak jest je w stanie świadomie i refleksyjnie rozważyć. Pewne ukryte ...
  • Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską 

   Hejnicka-Bezwińska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   W artykule zostały przedstawione związki Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską. Twórcą tej formacji intelektualnej był Kazimierz Twardowski, a jej koniec wyznaczył 1939 rok. Uczeni tej szkoły w sposób pełnoprawny ...