DSpace Repository

Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań

Show simple item record

dc.contributor.author Mizerek, Henryk
dc.date.accessioned 2018-08-27T13:37:25Z
dc.date.available 2018-08-27T13:37:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 1 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5517
dc.description The task set by the author of this article is to analyse the methodological dilemmas, which need to be addressed during the process of designing of educational research in the framework of the case study. The paper refers to the question of how ontological and epistemological assumptions accepted by researchers determine the ways of defining case, its boundaries and selection used methods. The second layer of text addresses the question of the scientific status of the case study and the relationship between theory and research practice. en_US
dc.description.abstract Zadaniem, jakie postawił sobie autor tego artykułu, jest analiza dylematów metodologicznych, z którymi trzeba się zmierzyć w trakcie projektowania badań pedagogicznych prowadzonych w ramach strategii studium przypadku. Prezentowane treści odnoszą się do pytania, w jaki sposób przyjmowane przez badaczy założenia ontologiczne i epistemologiczne odkreślają sposób definiowania przypadku, jego granice oraz myślenie o doborze metod. Drugą warstwą tekstu jest pytanie o naukowy status studium przypadku oraz relacje między teorią naukową a praktyką badawczą. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject studium przypadku en_US
dc.subject badania stosowane w edukacji en_US
dc.subject relacje teoria - praktyka badawcza en_US
dc.subject strategie badań jakościowych en_US
dc.title Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań en_US
dc.title.alternative Case study in research on education. The nature and domains of applications en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record