Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Kwiatkowska, Karolina
dc.date.accessioned 2014-05-19T10:32:17Z
dc.date.available 2014-05-19T10:32:17Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2007, nr 1, s. 95-108 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/500
dc.description The paper addresses the model of language education in Sweden in the context of demographic changes in the society, as well as in the context of immigration and educational policies in Sweden and educational policies by the European Union. It draws attention to mother tongues tuition recognizing it is a one of the two trends of development, next to teaching of foreign languages. The paper highlights the status and forms of mother tongue tuition in relation to national, ethnic and cultural minorities. It emphasizes the status of three officially recognized minority languages, which are Finnish, Sami and Meankieli (Tornedal Finnish). It investigates the statistical data which indicate the popularity of mother tongues tuition at each educational level. Additionally, it considers educational opportunities for teachers of mother tongues and looks into the multidimensionality of the teachers’ roles. Finally, the paper maps out educational opportunities for immigrants and asylum seekers in the context of current legislation. A case is made that the multidimensionality of mother tongues education in Sweden facilitates maintaining of individual identities by national, ethnic and cultural minorities. en_US
dc.description.abstract W pracy podjęto temat edukacji językowej w Szwecji w kontekście zmian demograficznych, polityki imigracyjnej i polityki edukacyjnej państwa oraz polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Wyodrębniono jeden z dwóch kierunków rozwoju edukacji językowej, czyli nauczanie języków ojczystych, z pominięciem nauczania języków obcych. Omówiono status i formy organizacyjne nauczania języków ojczystych mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem trzech języków posiadających oficjalny status języków mniejszości (język fiński, lapoński oraz Meankieli). Uwzględniono dane statystyczne obrazujące popularność edukacji językowej w odniesieniu do poszczególnych szczebli edukacyjnych. Dodatkowo zwrócono uwagę na znaczenie kształcenia nauczycieli języków ojczystych oraz wielowymiarowość ich roli. Podjęto również temat edukacji językowej uchodźców i imigrantów w kontekście obowiązku szkolnego i związanych z tym regulacji prawnych. Przyjęta w pracy perspektywa społeczna i edukacyjna pozwoliła dostrzec wielowymiarowość systemu edukacji ję - zykowej w Szwecji zorientowanej na podtrzymywanie tożsamości mniejszości narodowych, kulturowych i etnicznych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject mother tongues en_US
dc.subject language education en_US
dc.subject multicultural society en_US
dc.subject cultural minorities en_US
dc.subject national, ethnic, cultural minorities en_US
dc.subject język ojczysty en_US
dc.subject edukacja językowa en_US
dc.subject społeczeństwo wielokulturowe en_US
dc.subject społeczeństwo wielokulturowe en_US
dc.subject mniejszości etniczne, kulturowe, narodowe en_US
dc.title Nauczanie języków ojczystych w Szwecji en_US
dc.title.alternative Teaching of mother tongues in Sweden en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje