Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Felicja Wysocka-Schillak
  Zastosowanie wybranych metod optymalizacji w procesie projektowania środkowoprzepustowych filtrów lc
 • Alina Staniszewska, Jan Staniszewski
  Wpływ parametrów geometryczno-kinematycznych na teoretyczny profil nierówności powierzchni po piłowaniu
 • Jerzy Bucholz, Jarosław Metkowski, Ewa Sławińska
  Mechaniczne i technologiczne właściwości drewna sosnowego pochodzącego z drzewostanów Borów Tucholskich objętych szkodami leśnym
 • Lech Grajewski, Jan Kochański
  Wytrzymałość na zginanie statyczne i rozciąganie tworzywa poliestrowo-szklanego w zależności od układu i procentowego udziału materiałów szklanych
 • Halina Morzyńska, Tadeusz Pracki
  Właściwości środowiska człowieka a treści programów nauczania
 • Leszek Cysewski
  Charakterystyka stanu środowiska oraz głównych przyczyn jego degradacji w Polsce i województwie bydgoskim
 • Kazimierz Uździcki
  Założenia a realizacja studenckich praktyk przemysłowych
 • Wojciech Eckard
  Praktyki pedagogiczne studentów wyższych szkół pedagogicznych w Związku Radzieckim
 • Alfred Krupiński
  Problemy praktyki pedagogicznej studentów kierunku wychowania techniczznego
 • Stanisław Marzec
  Poznawcza i kształcąca rola studenckich praktyk przemysłowych na kierunku wychowania technicznego Uniwersytetu Śląskiego
 • Jolanta Krajewska
  Problemy w realizacji praktyk uczniowskich w szkołach podstawowych
 • Paweł Świerczek
  Praktyki uczniów miejskich szkół podstawowych
 • Heinz Dedering
  Znaczenie kształcenia politechnicznego dla nowych reform w Polsce
 • Najnowsze pozycje