Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Mechaniczne i technologiczne właściwości drewna sosnowego pochodzącego z drzewostanów Borów Tucholskich objętych szkodami leśnym

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach