Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wpływ parametrów geometryczno-kinematycznych na teoretyczny profil nierówności powierzchni po piłowaniu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach