DSpace Repository

Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Show simple item record

dc.contributor.author Górniewicz, Grzegorz
dc.date.accessioned 2014-03-05T11:56:33Z
dc.date.available 2014-03-05T11:56:33Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/412
dc.description Publikacja została poświęcona ważnej części współczesnych międzynarodowych przepływów czynników produkcji jaką stanowią bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W pracy skoncentrowano uwagę przede wszystkim na determinantach napływu inwestycji, a także na wynikających z nich konsekwencjach. Ponadto opracowanie zawiera dane statystyczne dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. en_US
dc.description.abstract That paper is devoted to the major part of the modern international flow of factors of production, that is direct foreign investments. The paper focuses mainly on the determinations of the inflow of investments as well as the consequences resulting from them. Furthermore, the paper contains some statistical data related to foreign direct investments in the world. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject bezpośrednie inwestycje zagraniczne en_US
dc.subject determinanty en_US
dc.subject konsekwencje en_US
dc.subject foreign direct investments en_US
dc.subject determinants en_US
dc.subject consequences en_US
dc.title Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych en_US
dc.title.alternative Determinants and consequences of direct foreign investments en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record