DSpace Repository

Problem języka urzędowego w aktach ustawodawczych i działalności praktycznej Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasach dyrektorii (listopad 1918 – listopad 1920)

Show simple item record

dc.contributor.author Kozmuk, Bohdan
dc.date.accessioned 2014-03-05T11:13:40Z
dc.date.available 2014-03-05T11:13:40Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/403
dc.description W niniejszym artykule dokonano analizy społeczno-politycznych aspektów rozwoju statusu prawnego języków na terytorium państwa Ukraińskiego w okresie sprawowania władzy przez Dyrektorię. Przedstawiono kompetencje oraz działania S. Petlury jak i innych wyższych urzędników w zakresie wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących kwestii używania języka ukraińskiego, rosyjskiego oraz języków innych narodowości. Ponadto omówiono projekty ustaw o udoskonaleniu instytucji prawnej języka państwowego oraz języków mniejszości narodowych. en_US
dc.description.abstract The paper deals with social and political aspects of the development of political status of the languages on territory of Ukrainian state during the Directoire. The legal powers of S. Petlura and of other superior officials with respect to regulation of issues concerning the official usage of the Ukrainian and Russian languages as well as the languages of other nationalities have been discussed. Furthermore, the bills on improvement of legal institute of the state language and the languages of national minorities have been analyzed. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject państwa Ententy en_US
dc.subject interwencja en_US
dc.subject rząd bolszewicki en_US
dc.subject państwo Ukraińskie en_US
dc.subject propozycje ustawodawcze en_US
dc.subject states of the Triple Entente en_US
dc.subject intervention en_US
dc.subject bolshevik government en_US
dc.subject Ukrainian state en_US
dc.subject Ukrainian language en_US
dc.subject legislative proposal en_US
dc.title Problem języka urzędowego w aktach ustawodawczych i działalności praktycznej Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasach dyrektorii (listopad 1918 – listopad 1920) en_US
dc.title.alternative The language question in the legislation and practical activity of the Ukrainian National Republic during Directoire (November 1918 – November 1920) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record