DSpace Repository

Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne

Show simple item record

dc.contributor.author Kubanek, Anita
dc.date.accessioned 2014-03-05T10:54:58Z
dc.date.available 2014-03-05T10:54:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/398
dc.description Życie we współczesnych realiach wydaje się być dla niektórych trudne. Ich psychika nie wytrzymuje napięcia, a w konsekwencji pojawiają się zaburzenia czynności psychicznych. Działanie pod wpływem lub w wyniku tych zaburzeń niesie za sobą konsekwencje zarówno w sferze społecznej jak i prawnej. Zagadnienie to wydaje się o tyle istotne, że zaburzenia psychiczne mogą powodować niepoczytalność sprawcy czynu zabronionego, co może prowadzić do uchylenia winy sprawcy. Procedura postępowania z osobami wykazującymi zaburzenia psychiczne jest ściśle określona przez prawo i szczegółowe przepisy wewnętrzne. Jedną z formacji, która ma bezpośredni kontakt z takimi osobami jest Policja. Policja może zastosować przymus bezpośredni w celu wyegzekwowania posłuszeństwa i odparcia bezpośredniego ataku na życie lub zdrowie. Każda czynność policjanta dokonana wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi ma ogromne znaczenie dla prawidłowości i efektywności przeprowadzonej interwencji. Dlatego niezmiernie istotne jest stosowanie się do restrykcyjnych procedur postępowania z taką kategorią osób. Niniejszy artykuł stanowi studium prawne nad problematyką stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. en_US
dc.description.abstract Living in the modern word can be very difficult for some people. Their psyche doesn’t stand the pressure and very often it is the cause of mental disorder. Living with such a disturbance can have consequences in social and legal live. This problem is very important because this disorder can cause irresponsibleness - insane of person who committed a crime. It can start the procedure of excluding the guilty of this person. The procedure of acting with such a people is very strict and described by law. Police is one of the institutions, which have contact with those people. Police has a right to use direct compulsion to enforce their obedience and to protect others from direct danger for live and health. Each action of the policeman is very important and has a big meaning for correct and effective intervention. That’s why they need to proceed all of the strict procedures. This article is about proceeding with the people with mental disorder. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject przymus en_US
dc.subject przymus bezpośredni en_US
dc.subject Policja en_US
dc.subject zaburzenia psychiczne en_US
dc.subject niepoczytalność en_US
dc.subject prawo karne en_US
dc.subject wyłączenie winy en_US
dc.subject compulsion en_US
dc.subject direct compulsion en_US
dc.subject Police en_US
dc.subject mental disorders en_US
dc.subject irresponsibleness en_US
dc.subject insane en_US
dc.subject criminal law en_US
dc.subject excluding the guilty en_US
dc.title Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record