Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKubanek, Anita
dc.date.accessioned2014-03-05T10:54:58Z
dc.date.available2014-03-05T10:54:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/398
dc.descriptionŻycie we współczesnych realiach wydaje się być dla niektórych trudne. Ich psychika nie wytrzymuje napięcia, a w konsekwencji pojawiają się zaburzenia czynności psychicznych. Działanie pod wpływem lub w wyniku tych zaburzeń niesie za sobą konsekwencje zarówno w sferze społecznej jak i prawnej. Zagadnienie to wydaje się o tyle istotne, że zaburzenia psychiczne mogą powodować niepoczytalność sprawcy czynu zabronionego, co może prowadzić do uchylenia winy sprawcy. Procedura postępowania z osobami wykazującymi zaburzenia psychiczne jest ściśle określona przez prawo i szczegółowe przepisy wewnętrzne. Jedną z formacji, która ma bezpośredni kontakt z takimi osobami jest Policja. Policja może zastosować przymus bezpośredni w celu wyegzekwowania posłuszeństwa i odparcia bezpośredniego ataku na życie lub zdrowie. Każda czynność policjanta dokonana wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi ma ogromne znaczenie dla prawidłowości i efektywności przeprowadzonej interwencji. Dlatego niezmiernie istotne jest stosowanie się do restrykcyjnych procedur postępowania z taką kategorią osób. Niniejszy artykuł stanowi studium prawne nad problematyką stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.en_US
dc.description.abstractLiving in the modern word can be very difficult for some people. Their psyche doesn’t stand the pressure and very often it is the cause of mental disorder. Living with such a disturbance can have consequences in social and legal live. This problem is very important because this disorder can cause irresponsibleness - insane of person who committed a crime. It can start the procedure of excluding the guilty of this person. The procedure of acting with such a people is very strict and described by law. Police is one of the institutions, which have contact with those people. Police has a right to use direct compulsion to enforce their obedience and to protect others from direct danger for live and health. Each action of the policeman is very important and has a big meaning for correct and effective intervention. That’s why they need to proceed all of the strict procedures. This article is about proceeding with the people with mental disorder.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzaniaen_US
dc.subjectprzymusen_US
dc.subjectprzymus bezpośrednien_US
dc.subjectPolicjaen_US
dc.subjectzaburzenia psychiczneen_US
dc.subjectniepoczytalnośćen_US
dc.subjectprawo karneen_US
dc.subjectwyłączenie winyen_US
dc.subjectcompulsionen_US
dc.subjectdirect compulsionen_US
dc.subjectPoliceen_US
dc.subjectmental disordersen_US
dc.subjectirresponsiblenessen_US
dc.subjectinsaneen_US
dc.subjectcriminal lawen_US
dc.subjectexcluding the guiltyen_US
dc.titleStosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczneen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord