DSpace Repository

Ochrona zbiorowych praw pacjentów

Show simple item record

dc.contributor.author Zieliński, Piotr
dc.date.accessioned 2014-03-05T10:31:15Z
dc.date.available 2014-03-05T10:31:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/393
dc.description Artykuł to opracowanie łączące w sobie materie wielu gałęzi prawa. Przedmiotem rozważań są bowiem zarówno regulacje prawa gospodarczego publicznego, prawa cywilnego, jak i praw człowieka. Autor artykułu skupia się na omówieniu szeroko pojmowanych praw beneficjentów świadczeń opieki zdrowotnej oraz wskazuje na ścieżki ich ochrony. Wyróżnia prawa pacjenta w ujęciu zbiorowym, które nie zostały dotychczas zdefiniowane w polskim prawie. Dokonuje analizy wybranych części najważniejszych aktów normatywnych regulujących przedmiotowe kwestie oraz różnicuje indywidualne prawa pacjenta od zbiorowych praw pacjentów. en_US
dc.description.abstract The article deals with the issues pertaining to the protection of collective patients’ rights in Poland. The emphasis is placed on the practical side of the matter. In particular, practices violating the rights of patients are discussed. Nevertheless, many theories with regard to consumer’s rights are taken into consideration. Furthermore, important fundamental regulations guaranteed at constitutional and statutory level are analyzed. As far as institutional mechanisms for the protection of patients’ rights are concerned, the article deals with the role of the Patient Ombudsman and of the President of Competition and Consumer Office in ensuring the protection of patients’ rights. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject human rights en_US
dc.subject collective patients’ rights en_US
dc.subject medical law en_US
dc.subject prawa człowieka en_US
dc.subject pacjent en_US
dc.subject prawo medyczne en_US
dc.subject ochrona en_US
dc.title Ochrona zbiorowych praw pacjentów en_US
dc.title.alternative Protection collective patient’s rights en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record