DSpace Repository

Przemysłowa i mieszkaniowa przestrzeń miasta Bydgoszczy u progu socjalistycznej industrializacji (1945-1949)

Show simple item record

dc.contributor.author Kujawa, Jakub
dc.date.accessioned 2014-03-03T13:10:03Z
dc.date.available 2014-03-03T13:10:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/375
dc.description Poniższy zarys problemu dotyczy przestrzenno-funkcjonalnych oraz gospodarczo-społecznych zagadnień związanych ze stanem i potencjałem mieszkaniowej i przemysłowej przestrzeni miasta Bydgoszczy w okresie 1945-1949. W artykule przedstawiono ogólny stan przemysłu i gospodarki mieszkaniowej wraz z wybranymi koncepcjami rozbudowy lub budowy badanych przestrzeni, naświetlając przy tym zjawisko, m. in. administracyjnego rozdziału nadwyżek lokalowych czy przejmowania przez polską administracje nieruchomości budowlanych, określanych jako opuszczone lub poniemieckie. Autor, ze względów obiektywnych, przedstawił najważniejsze i co istotne najbardziej uchwytne źródłowo problemy, głównie opierając się na zasobach archiwalnych wytworzonych przez lokalne władze administracyjne, reprezentujące kształtujący się system komunistyczny. en_US
dc.description.abstract The following outline of the problem concerns the issues of functional, spatial, social and economic nature, related to the condition and potential of the industrial and housing areas of Bydgoszcz from 1945 to 1949. The article presents general condition of the industry and housing management along with selected concepts of the extension or construction of investigated areas. This article also elucidates the phenomena of the administrative division of housing surplus and the seizure of building properties determined as abandoned or post-German. On the basis of objective criteria, the author presented the problems which are the most important, and above everything else, the most accessible when it comes to their sources. The author grounded the arguments mainly on archival resources generated by local administrative authorities that represented developing communist system. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject struktura demograficzna en_US
dc.subject miejska gospodarka planowania przestrzennego en_US
dc.subject dokwaterowanie en_US
dc.subject przestrzeń przemysłu en_US
dc.subject przestrzeń budownictwa mieszkaniowego en_US
dc.subject demographic structure en_US
dc.subject town planning management en_US
dc.subject assigning lodgings en_US
dc.subject industrial area en_US
dc.subject flat building area en_US
dc.title Przemysłowa i mieszkaniowa przestrzeń miasta Bydgoszczy u progu socjalistycznej industrializacji (1945-1949) en_US
dc.title.alternative Industrial and housing areas of Bydgoszcz on the threshold of socialist industrialization (from 1945 to 1949) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record