DSpace Repository

Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii

Show simple item record

dc.contributor.author Janowski, Konrad
dc.contributor.author Tatala, Małgorzata
dc.contributor.author Jedynak, Tomasz
dc.contributor.author Księżpolska, Agata
dc.contributor.author Głowacka, Beata
dc.date.accessioned 2016-09-06T12:02:39Z
dc.date.available 2016-09-06T12:02:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3721
dc.description Being affected with cancer is a source of high stress for the patient. The effectiveness of coping with this stress is dependent of various factors, among which social support may play an important role. Social support has been reported as beneficial for psychological functioning in people coping with a disease. The objective of this study was to verify whether levels of perceived social support are associated with adjustment in women who had had mastectomy and whether types of social support are specifically linked to particular indices of adjustment. Seventy women with a history of mastectomy completed: Disease-Related Social Support Scale, Beck Depression Inventory, Disease-Related Appraisals Scale and Acceptance of Life with the Disease Scale. Women who reported higher levels of perceived social support revealed statistically significantly lower levels of depressive symptoms, more intensely appraised their disease terms of challenge and value, and less intensely in terms of obstacle/loss, and revealed higher acceptance of life with the disease. Regression analysis showed that spiritual support was the type of support which significantly accounted for the variance in majority of adjustment indices. It can be stated that social support is a significant factor lowering the risk of depressive symptoms and increasing the chances of optimal psychosocial functioning in women who underwent mastectomy. en_US
dc.description.abstract Choroba nowotworowa stanowi dla chorego źródło silnego stresu. Efektywność radzenia sobie z tym stresem zależy od licznych czynników, wśród których znaczącą role odgrywać może wsparcie społeczne. Celem prezentowanych badań było zweryfikowanie, czy poziom spostrzeganego wsparcia społecznego wiąże się z jakością funkcjonowania psychospołecznego u kobiet po mastektomii oraz czy typy wsparcia społecznego są specyficznie powiązane ze wskaźnikami funkcjonowania. Zbadano 70 kobiet po zabiegu mastektomii za pomocą Skali Wsparcia w Chorobie, Inwentarza Depresji Becka, Skali Oceny Własnej Choroby oraz Skali Akceptacji Życia z Chorobą. Kobiety, które deklarowały wyższe wsparcie społeczne, miały istotnie niższy poziom symptomów depresyjnych, wyższe wartości oceny choroby w kategoriach wyzwania i wartości, a niższe jako przeszkody/straty, a także ujawniły wyższą akceptację życia z chorobą. Analiza regresji wykazała, że wsparcie duchowe najlepiej tłumaczyło wariancję w większości wskaźników funkcjonowania. Można stwierdzić, że wsparcie społeczne jest istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko objawów depresyjnych i zwiększającym szanse optymalnego funkcjonowania psychospołecznego u kobiet po mastektomii. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject wsparcie społeczne en_US
dc.subject wsparcie duchowe en_US
dc.subject mastektomia en_US
dc.subject depresja en_US
dc.subject ocena poznawcza en_US
dc.subject social support en_US
dc.subject spiritual support en_US
dc.subject mastectomy en_US
dc.subject depression en_US
dc.subject cognitive en_US
dc.title Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii en_US
dc.title.alternative Social Support, Disease-Related Appraisals, Depressive Symptoms and Acceptance of Life with Disease in Women Who Underwent Mastectomy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record