Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBiskup, Katarzyna
dc.date.accessioned2014-03-03T12:52:43Z
dc.date.available2014-03-03T12:52:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/371
dc.descriptionCelem publikacji jest wskazanie szerszemu gronu, problemu nieuczciwej konkurencji, jaka istnieje na rynku usług lotniczych. Konkurencja odbywa się często w sposób niezgodny z prawem lub przyjętymi dobrymi obyczajami, co nie sprzyja rozwojowi tej gałęzi transportu. Artykuł uwypukli zakres przejawów nieuczciwej konkurencji w tej materii i zakreśli ogólny pogląd na tego typu zachowania w branży lotniczej.en_US
dc.description.abstractThe aim of the publication is to identify a broader range, the problem of unfair competition which exists in the air market. Competition is often in a manner inconsistent with the law or accepted principles of morality, which is not conducive to the development of this mode of transport. The article highlights the scope of manifestations of unfair competition in this matter and overviews this type of behavior in the airline industry.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzaniaen_US
dc.subjectprawo lotniczeen_US
dc.subjectkonkurencjaen_US
dc.subjectprzewoźnik lotniczyen_US
dc.subjectair lawen_US
dc.subjectcompetitionen_US
dc.subjectcarrieren_US
dc.titleKonkurencja na rynku lotniczym - zarys problematykien_US
dc.title.alternativeCompetition in the aviation market - an outline of the issues and examplesen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord