Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKrok, Dariusz
dc.date.accessioned2016-09-06T10:20:26Z
dc.date.available2016-09-06T10:20:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 2.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3718
dc.descriptionSpirituality and happiness have been a popular topic in positive psychology. Yet, little is known which particular aspects of spirituality correlate with cognitive and affective dimensions of subjective well-being. The aim of this study was to examine whether meaning in life is a mediator in the associations between spirituality and subjective well-being. 185 people (92 women and 93 men) completed the Self-description Scale, the Personal Meaning Profile, the Satisfaction with Life Scale, the PANAS-X Scale. Positive associations between spirituality and subjective well-being were discovered. They mainly relate to those aspects of spirituality which represent individual potential, but not religiousness. Results also provided evidence for a different mediating role of meaning in life. Meaning in life was a mediator between spirituality and satisfaction with life (cognitive dimension of SWB), while it played a role of crossover suppressor in the associations between spirituality and positive and negative mood (affective dimension of SWB).en_US
dc.description.abstractDuchowość i szczęście są aktualnym tematem badawczy w psychologii pozytywnej. Jednak wciąż niewiele wiadomo, które aspekty duchowości wiążą się z poznawczymi i afektywnymi wymiarami dobrostanu psychicznego. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy poczucie sensu życia jest mediatorem w relacjach między duchowością i hedonistycznym dobrostanem psychicznym. W badaniach wzięło udział 185 osób (92 kobiety i 93 mężczyzn), które wypełniły Skale Samoopisu, Kwestionariusz Osobistego Profilu Sensu, Skale Satysfakcji z Życie SWLS oraz Skalę Uczuć Pozytywnych i Negatywnych PANAS-X. Wyniki wskazały na pozytywne związki między duchowością i dobrostanem psychicznym. Dotyczą one przede wszystkim tych aspektów duchowości, które reprezentują indywidualny potencjał jednostek. Wyniki pokazały również różne role mediacyjne poczucia sensu życia. Sens życia był mediatorem między duchowością i satysfakcją z życia (poznawczy wymiar dobrostanu), natomiast pełnił on funkcje supresora w relacjach duchowości oraz pozytywnego i negatywnego nastroju (afektywne wymiary dobrostanu).en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectduchowośćen_US
dc.subjectszczęścieen_US
dc.subjectpoczucie sensu życiaen_US
dc.subjectmediatoryen_US
dc.subjectspiritualityen_US
dc.subjecthappinessen_US
dc.subjectmeaning in lifeen_US
dc.subjectmediatorsen_US
dc.titleRelacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życiaen_US
dc.title.alternativeRelations Between Spirituality and Happiness in the Perspective of Meditational Function of Meaning in Lifeen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord