DSpace Repository

Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych

Show simple item record

dc.contributor.author Kaleta, Kinga
dc.contributor.author Mróz, Justyna
dc.date.accessioned 2016-09-06T09:52:37Z
dc.date.available 2016-09-06T09:52:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3717
dc.description Empirically oriented psychologists have recently taken an interest in forgiveness. Forgiveness tends to be positively associated with psychological well-being, physical health, and desirable relationship outcomes. Researchers have made much progress in measuring forgiveness for specific offenses and individual differences in the disposition to forgive. They have developed many interesting scales based on different conceptions of forgiveness and identified variables that facilitate forgiveness. However, there is deficiency of research on forgiveness in Polish psychological literature which results from the lack of tools. The article presents the review of most popular questionnaires that are used in the world in research on situational forgiveness. lt also includes the results of research conducted with the usage of them. en_US
dc.description.abstract Psycholodzy zorientowani empirycznie zainteresowali się w ostatnim czasie problematyką przebaczenia. Okazuje się, że jest ono pozytywnie związane z dobrostanem psychologicznym, zdrowiem fizycznym oraz pożądanymi efektami w relacjach interpersonalnych. Badacze poczynili duży postęp w rozwoju możliwości pomiaru zarówno przebaczenia konkretnych krzywd, jak i różnic indywidualnych w dyspozycji do przebaczenia. Skonstruowali wiele interesujących skal opartych na zróżnicowanych koncepcjach oraz zidentyfikowali zmienne sprzyjające przebaczeniu. Jednoczenie w polskiej literaturze psychologicznej występuje niedobór badań w tym zakresie, co wynika z braku adaptowanych lub oryginalnych narządzi do oceny przebaczenia. Artykuł zawiera przegląd najbardziej popularnych kwestionariuszy używanych na świecie w badaniach nad przebaczeniem sytuacyjnym. Prezentuje również wyniki analiz prowadzonych przy ich zastosowaniu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject przebaczenie sytuacyjne en_US
dc.subject kwestionariusz en_US
dc.subject skale do badania przebaczenia en_US
dc.subject situational forgiveness en_US
dc.subject questionnaire en_US
dc.subject forgiveness scale en_US
dc.title Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych en_US
dc.title.alternative Measurement of Situational Forgiveness in the Light of the Main Questionnaires en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record