Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBieleninik, Łucja
dc.contributor.authorKoss, Joanna
dc.contributor.authorBidzan, Mariola
dc.date.accessioned2016-09-06T09:21:32Z
dc.date.available2016-09-06T09:21:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 2.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3716
dc.descriptionPreterm birth is one of a major medical, psychological and socio-economic problem worldwide. Children preterm born are at risk of mortality, morbidity and lifespan sequelae. The aim of the research was to assess psychomotor development of preterm babies in the early childhood. The study included 49 preterm infants, 21 single babies and 28 twins. The psychomotor development was assessed by using the Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition (BSID-III) at a mean, non-corrected age of 33.80 months (SD = 5.16). The results indicated that there are no statistical differences in a cognitive, language and motor domain between single infants and twins. The single infants and twins differ significantly in a gross motor domain, while preterm infants from single pregnancies receive lower outcomes compared to preterm infants from multiple pregnancies. This article presents analyses and discussion of results.en_US
dc.description.abstractPoród przedwczesny jest jednym z głównych problemów medycznych, psychologicznych i społeczno-ekonomicznych na świecie. Dzieci przedwcześnie urodzone znajdują się w grupie ryzyka śmiertelności okołoporodowej, powikłań okołoporodowych, a takie zaburzeń, deficytów czy długotrwałych problemów zdrowotnych. Celem podjętych badań była ocena rozwoju psychoruchowego jedynaków i bliźniąt urodzonych przedwcześnie w okresie wczesnego dzieciństwa. W badaniu wzięło udział 49 wcześniaków, w tym 21 jedynaków i 28 bliźniąt. Rozwój psychoruchowy dzieci przedwcześnie urodzonych został oceniony na podstawie skali Bayley-III w nieskorygowanym wieku 33,80 miesięcy (SD = 5,16). Wyniki badań wskazują na brak różnic istotnych statystycznie w sferze poznawczej, językowej i motorycznej pomiędzy jedynakami i bliźniętami. Obserwuje się natomiast różnicę istotną statystycznie między badanymi grupami w zakresie umiejętności motoryki dużej, przy czym jedynacy przedwcześnie urodzeni uzyskują niższe wyniki w porównaniu do bliźniąt przedwcześnie urodzonych. Niniejszy artykuł przedstawia analizę i dyskusję nad uzyskanymi wynikami.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectrozwój psychoruchowyen_US
dc.subjectwcześniakien_US
dc.subjectokres dzieciństwaen_US
dc.subjectBSID-IIIen_US
dc.subjectpsychomotor developmenten_US
dc.subjectpreterm infantsen_US
dc.subjectearly childhooden_US
dc.titleRozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonychen_US
dc.title.alternativePsychomotor Development of Preterm Toddlers from Single and Multiple Pregnanciesen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord