Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansa rozwoju regionalnego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach