Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKopczyńska, Natalia
dc.date.accessioned2016-03-17T11:59:37Z
dc.date.available2016-03-17T11:59:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 142-152.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3414
dc.descriptionThis paper deals with women`s employment in the industry in Bydgoszcz. The growth of female employment in the years 1970–1980, discussed in this text, was the result of labour activation of women. It is worth emphasising that women’s activation was regarded by communist authorities as the proper way of realisation of production plans of enterprises. The labour activation of women triggered off their migration from rural areas to towns and provided them with a sense of being an independent person. The main objective of the paper is to present the scale of the phenomenon, in particular the mechanisms of employing women. The paper sheds a new light on the conditions of employing women in factories located throughout the city of Bydgoszcz. Furthermore, it discusses issues related to compliance with health and safety regulations, as well as to ensuring proper sanitary conditions in the enterprises where most of the staff were composed of women.en_US
dc.description.abstractArtykuł został poświęcony analizie zatrudnienia kobiet w przemyśle w Bydgoszczy. Przedstawiony wzrost zatrudnienia kobiet w latach 1970–1980 w Bydgoszczy był wynikiem aktywizacji zawodowej kobiet. Przy czym warto wskazać, że była ona dla władz PRL sposobem na wykonanie planów produkcyjnych przedsiębiorstw. Pozwalała na uruchomienie migracji kobiet ze wsi do miast oraz dawała możliwość usamodzielnienia się kobiet, przez co dawała im poczucie bycia osobą niezależną. Zasadniczym celem autorki było przedstawienie skali zjawiska, ale przede wszystkim mechanizmów zatrudniania kobiet. Realizacja tego celu ukierunkowana była na próbę oceny warunków zatrudnienia kobiet w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. W tekście przybliżono kwestie przestrzegania zasad bhp i zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w przedsiębiorstwach, w których większość załogi stanowiły kobiety.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectfeminizacja zatrudnieniaen_US
dc.subjectaktywizacja zawodowa kobieten_US
dc.subjectzatrudnienie w przemyśleen_US
dc.subjectfeminization of employmenten_US
dc.subjectlabour activation of womenen_US
dc.subjectwomen`s industrial labouren_US
dc.titleKobiety w zakładach pracy w Bydgoszczy w latach 1970–1980. Warunki życia i pracyen_US
dc.title.alternativeWomen in workplaces in Bydgoszcz in the years 1970–1980. Living and working conditionsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord