DSpace Repository

Kobiety w zakładach pracy w Bydgoszczy w latach 1970–1980. Warunki życia i pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Kopczyńska, Natalia
dc.date.accessioned 2016-03-17T11:59:37Z
dc.date.available 2016-03-17T11:59:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 142-152. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3414
dc.description This paper deals with women`s employment in the industry in Bydgoszcz. The growth of female employment in the years 1970–1980, discussed in this text, was the result of labour activation of women. It is worth emphasising that women’s activation was regarded by communist authorities as the proper way of realisation of production plans of enterprises. The labour activation of women triggered off their migration from rural areas to towns and provided them with a sense of being an independent person. The main objective of the paper is to present the scale of the phenomenon, in particular the mechanisms of employing women. The paper sheds a new light on the conditions of employing women in factories located throughout the city of Bydgoszcz. Furthermore, it discusses issues related to compliance with health and safety regulations, as well as to ensuring proper sanitary conditions in the enterprises where most of the staff were composed of women. en_US
dc.description.abstract Artykuł został poświęcony analizie zatrudnienia kobiet w przemyśle w Bydgoszczy. Przedstawiony wzrost zatrudnienia kobiet w latach 1970–1980 w Bydgoszczy był wynikiem aktywizacji zawodowej kobiet. Przy czym warto wskazać, że była ona dla władz PRL sposobem na wykonanie planów produkcyjnych przedsiębiorstw. Pozwalała na uruchomienie migracji kobiet ze wsi do miast oraz dawała możliwość usamodzielnienia się kobiet, przez co dawała im poczucie bycia osobą niezależną. Zasadniczym celem autorki było przedstawienie skali zjawiska, ale przede wszystkim mechanizmów zatrudniania kobiet. Realizacja tego celu ukierunkowana była na próbę oceny warunków zatrudnienia kobiet w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. W tekście przybliżono kwestie przestrzegania zasad bhp i zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w przedsiębiorstwach, w których większość załogi stanowiły kobiety. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject feminizacja zatrudnienia en_US
dc.subject aktywizacja zawodowa kobiet en_US
dc.subject zatrudnienie w przemyśle en_US
dc.subject feminization of employment en_US
dc.subject labour activation of women en_US
dc.subject women`s industrial labour en_US
dc.title Kobiety w zakładach pracy w Bydgoszczy w latach 1970–1980. Warunki życia i pracy en_US
dc.title.alternative Women in workplaces in Bydgoszcz in the years 1970–1980. Living and working conditions en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record