DSpace Repository

Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle badań testowych oraz oceny nauczycieli

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-19T08:38:53Z
dc.date.available 2014-02-19T08:38:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Bonna Beata (2011), Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle badań testowych oraz oceny nauczycieli, (in:) K. Ziołowicz, J. Sztejnbis-Zdyb (eds.), Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 291-301. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-61982-07-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/330
dc.description The article touches upon the problem of efficiency of musical education at an early school stage. It contains results of the research done in Poland, which not only concern the level of musical abilities and perceptual accomplishments of pupils but their musical knowledge as well, which seem to be essential at this stage of elementary education. The research results, achieved by means of both IMMA (Intermediate Measures of Music Audiation) test by E.E. Gordon and the Test of Musical Achievements (author’s), have been compared with the teachers’ evaluation of children’s abilities and achievements. As far as the musical abilities of children are concerned, the scores (IMMA) were average (most of the children had an average musical abilities). However, the final score of the Test of Musical Achievements has turned out to be quite high (with the average of 81,72%), while the pupils did far better at theoretical rather than auditory part. What’s more, with almost half of the pupils the teachers’ evaluation did not match the IMMA tests score. Worse still, with reference to 40% of pupils there was a considerable discrepancy between the teachers’ evaluation of pupils’ musical achievements and the medium of their measurment. en_US
dc.description.abstract Artykuł porusza problem efektywności edukacji muzycznej na poziomie wczesnoszkolnym. Zawiera wyniki badań prowadzonych w Polsce, które dotyczą poziomu zdolności i percepcyjnych umiejętności muzycznych oraz wiedzy muzycznej uczniów, kończących niezwykle istotny z punktu widzenia możliwości rozwojowych, etap edukacji elementarnej. Wyniki badań uzyskane za pomocą standaryzowanego testu zdolności muzycznych IMMA E.E. Gordona oraz autorskiego Testu Osiągnięć Muzycznych porównane zostały także z oceną zdolności i osiągnięć dzieci, dokonaną przez nauczycieli. W zakresie zdolności muzycznych otrzymano wynik świadczący o ich normalnym rozkładzie, ze zdecydowaną przewagą dzieci charakteryzujących się przeciętnym poziomem uzdolnień. Wynik Testu Osiągnięć Muzycznych okazał się dość wysoki (średnia 81,72%), przy czym uczniowie wykazali się wyższymi kompetencjami w części teoretycznej niż słuchowej. W niemal połowie przypadków nie stwierdzono trafności między oceną nauczycieli a wynikami badań testem IMMA oraz w blisko 40% między nauczycielską oceną poziomu osiągnięć muzycznych a autorskim narzędziem ich pomiaru. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject zdolności muzyczne en_US
dc.subject percepcyjne umiejętności muzyczne en_US
dc.subject wiedza muzyczna uczniów w wieku wczesnoszkolnym en_US
dc.subject nauczycielska ocena zdolności i kompetencji muzycznych uczniów w wieku wczesnoszkolnym a wyniki pomiaru en_US
dc.subject musical abilities en_US
dc.subject perceptual musical accomplishments en_US
dc.subject musical knowledge of early school pupils en_US
dc.subject teachers’ evaluation of musical abilities and accomplishments of early school pupils vs measurement results en_US
dc.title Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle badań testowych oraz oceny nauczycieli en_US
dc.title.alternative Musical aptitude and competence of the 3rd form pupils in the light of tests and teachers’ evaluation en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska