DSpace Repository

Produkt, czy sprzedawca? Edukacja międzykulturowa, a migracja zarobkowa i kontakty biznesowe

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T11:40:31Z
dc.date.available 2014-01-18T11:40:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Produkt, czy sprzedawca? Edukacja międzykulturowa, a migracja zarobkowa i kontakty biznesowe. [w:] J.Nikitorowicz, D.Misiejuk (red.): Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2009, s.224-235. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-61209-30-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/245
dc.description One of the frequent cause of foreign migration (permanent and temporary), is to improve an economic situation by finding well-paid job. Sometimes this kind of migration is characteristic for a particular professional group at work (for example, businessmen in the international industrial corporations, who own or are going to found foreign branches). Preparing for this kind of worker's departure is often associated with the need of participation in projects or courses based on the principles of education in terms of cultural diversity. They have to prepare for a contact with the differences, how to cope with very different cultural models. They should learn how to obtain intercultural competences and get the knowledge about diversity management. en_US
dc.description.abstract Jedną z częstych przyczyn migracji zagranicznej (zarówno na stałe jak i czasowej) jest chęć poprawienia sytuacji materialnej dzięki znalezieniu dobrze płatnego zajęcia. Niekiedy migracje tego rodzaju są charakterystyczne dla określonego modelu stanowiska pracy (np. biznesmenów w międzynarodowych koncernach przemysłowych posiadających lub dopiero zakładających zagraniczne filie). Przygotowanie pracownika do tego rodzaju wyjazdu wiąże się niejednokrotnie z koniecznością uczestnictwa w projektach, czy kursach opartych na zasadach edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. Mają one na celu przygotowanie do zetknięcia się z różnicą, do radzenia sobie z często bardzo odmiennymi wzorami kulturowymi, w ramach kształtowania kompetencji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Trans Humana en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rynek pracy en_US
dc.subject Wielka Brytania en_US
dc.subject Unia Europejska en_US
dc.subject Europa, en_US
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.subject edukacja europejska en_US
dc.subject migracje en_US
dc.subject pogranicze en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.title Produkt, czy sprzedawca? Edukacja międzykulturowa, a migracja zarobkowa i kontakty biznesowe en_US
dc.title.alternative Product or salesman? - Intercultural education, economic migration and business relations en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska