Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGerlach, Ryszard
dc.date.accessioned2015-07-16T12:35:44Z
dc.date.available2015-07-16T12:35:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 11-19en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1730
dc.descriptionChange is currently one of the most widely used terms, through which one attempts to describe, characterize, analyse or explain a number of phenomena taking place in the modern world. One of the ways to help man find themselves in this complex present is education. Education provides opportunities to understand the world that surrounds us, the changes that occur in it, but also the changes that are happening within ourselves, as members of certain professional and social groups, certain nations, as the inhabitants of the „global village”, but also as fully autonomous individuals. This applies both to children and youth education as well as the education of adults, who are in the period of professional activity or the so-called third age. This applies to school education, but also after-school, general and vocational education, implemented in specially established institutions or independently. Recognizing the inevitability of changes, this paper highlights the role of education in preparing individuals to live and work in a world of change.en_US
dc.description.abstractZmiana jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów, za pomocą którego próbuje się opisywać, charakteryzować, analizować czy wyjaśniać szereg zjawisk, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów ułatwiających człowiekowi odnajdywanie się w tej skomplikowanej współczesności jest edukacja. To edukacja stwarza szanse zrozumienia świata, który nas otacza, zmian, jakie w nim zachodzą, ale także zmian, jakie dokonują się w nas samych, jako członkach określonych grup zawodowych, społecznych, określonych narodów, jako mieszkańcach „globalnej wioski”, ale także jako w pełni autonomicznych jednostkach. dotyczy to zarówno edukacji dzieci i młodzieży, jak i edukacji osób dorosłych będących w okresie aktywności zawodowej, a także w tzw. trzecim wieku. dotyczy to edukacji szkolnej, ale też pozaszkolnej, ogólnej i zawodowej, realizowanej w specjalnie do tego celu powołanych instytucjach, ale także w sposób samodzielny. Uznając nieuniknioność zmian, w niniejszym artykule zaakcentowano rolę edukacji w przygotowaniu jednostki do życia i pracy w świecie zmiany.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectchangeabilityen_US
dc.subjectcivilisation changesen_US
dc.subjectthe development of civilizationen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectzmiennośćen_US
dc.subjectzmiany cywilizacyjneen_US
dc.subjectrozwój cywilizacyjnyen_US
dc.titleEdukacja w warunkach zmian cywilizacyjnychen_US
dc.title.alternativeEducation in the situation of civilisation changesen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord