DSpace Repository

Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji

Show simple item record

dc.contributor.author Tomaszewska-Lipiec, Renata
dc.date.accessioned 2015-07-16T12:23:43Z
dc.date.available 2015-07-16T12:23:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 40-55 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1727
dc.description This paper discusses the problem of transformations of the contemporary world of work, especially flexible forms of employment and work organization, and the growing demand for portfolio workers. Considerations involve also the development of the so-called ‘precarious work’, which is a direct consequence of the flexibility of salary, employment and skills. The worldwide increase in this new kind of work is a challenge for the education system and is associated with its marketization. en_US
dc.description.abstract W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również rozwój tzw. „prekarnej pracy”, która stanowi bezpośrednią konsekwencję elastyczności płac, zatrudnienia i umiejętności. Ten upowszechniający się na całym świecie nowy rodzaj pracy stanowi wyzwanie dla systemu edukacji i jest powiązany z jego urynkownieniem. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogy of work en_US
dc.subject precariat en_US
dc.subject work en_US
dc.subject education en_US
dc.subject flexibility en_US
dc.subject pedagogika pracy en_US
dc.subject prekariat en_US
dc.subject praca en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject elastyczność en_US
dc.title Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji en_US
dc.title.alternative Precarious work as a product of modern civilization en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record