DSpace Repository

Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego

Show simple item record

dc.contributor.author Dudak, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-16T12:14:55Z
dc.date.available 2015-07-16T12:14:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 65-73 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1725
dc.description A well-functioning open society, which accepts otherness, allows individuals to attain their goals, solve their problems and find self-fulfillment, should also be characterized by widespread legal awareness among its members. Legal knowledge and awareness can be increased through legal education, whose goals include informing citizens about their rights and obligations, teaching them how to prepare legal documents and making them accustomed to consulting institutions that offer legal counseling. increasing people’s legal knowledge and helping them develop their skills in obtaining legal advice are one of the crucial factors in counteracting social exclusion. en_US
dc.description.abstract Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject legal education en_US
dc.subject legal information en_US
dc.subject legal pedagogy en_US
dc.subject legal counseling en_US
dc.subject legal awareness en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject edukacja prawna en_US
dc.subject informacja prawna en_US
dc.subject pedagogika prawa en_US
dc.subject poradnictwo prawne en_US
dc.subject świadomość prawna en_US
dc.title Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego en_US
dc.title.alternative The importance of legal education in the shaping of open society en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record