DSpace Repository

Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylski, Błażej
dc.date.accessioned 2015-07-16T11:45:07Z
dc.date.available 2015-07-16T11:45:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 108-116 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1721
dc.description Nowadays, calling a project utopia, results in its marginalization and exclusion from public debates. despite this fact, the Author calls for creating new utopias. he observes political life and presents the portrait of young people, engaged in so called “utopian projects”. he points out various kinds of utopias and presents their meanings, senses and functions. The Author shows also consequences of the lack of projects and alternative visions. he emphasizes the role of utopian ideas in a critical socialization of youth and construction of active society. he concludes that “utopian thinking” is a necessary condition to change the world into a better, more egalitarian and equal one. en_US
dc.description.abstract Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc obraz młodzieży zaangażowanej w projekty etykietowane jako „utopijne”, wymienia różne rodzaje utopii oraz ich sensy znaczenia i funkcje. Ponadto autor prezentuje konsekwencje braku projektów i wizji alternatywnych, przy czym podkreśla znaczenie idei nazywanych dziś utopijnymi w krytycznej socjalizacji młodzieży i procesie kreowania społeczeństwa świadomego i zaangażowanego. Autor konkluduje, że „myślenie utopijne” jest warunkiem koniecznym zmiany świata na lepszy i sprawiedliwszy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject sociology of education en_US
dc.subject democracy en_US
dc.subject youth en_US
dc.subject politics en_US
dc.subject utopia en_US
dc.subject engagement en_US
dc.subject socjologia edukacji en_US
dc.subject demokracja en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject polityka en_US
dc.subject utopia en_US
dc.subject zaangażowanie en_US
dc.title Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów en_US
dc.title.alternative (Political) change as a (utopian?) goal of young activists en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record