Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPrzybylski, Błażej
dc.date.accessioned2015-07-16T11:45:07Z
dc.date.available2015-07-16T11:45:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 108-116en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1721
dc.descriptionNowadays, calling a project utopia, results in its marginalization and exclusion from public debates. despite this fact, the Author calls for creating new utopias. he observes political life and presents the portrait of young people, engaged in so called “utopian projects”. he points out various kinds of utopias and presents their meanings, senses and functions. The Author shows also consequences of the lack of projects and alternative visions. he emphasizes the role of utopian ideas in a critical socialization of youth and construction of active society. he concludes that “utopian thinking” is a necessary condition to change the world into a better, more egalitarian and equal one.en_US
dc.description.abstractNazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc obraz młodzieży zaangażowanej w projekty etykietowane jako „utopijne”, wymienia różne rodzaje utopii oraz ich sensy znaczenia i funkcje. Ponadto autor prezentuje konsekwencje braku projektów i wizji alternatywnych, przy czym podkreśla znaczenie idei nazywanych dziś utopijnymi w krytycznej socjalizacji młodzieży i procesie kreowania społeczeństwa świadomego i zaangażowanego. Autor konkluduje, że „myślenie utopijne” jest warunkiem koniecznym zmiany świata na lepszy i sprawiedliwszy.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectsociology of educationen_US
dc.subjectdemocracyen_US
dc.subjectyouthen_US
dc.subjectpoliticsen_US
dc.subjectutopiaen_US
dc.subjectengagementen_US
dc.subjectsocjologia edukacjien_US
dc.subjectdemokracjaen_US
dc.subjectmłodzieżen_US
dc.subjectpolitykaen_US
dc.subjectutopiaen_US
dc.subjectzaangażowanieen_US
dc.titleZmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistówen_US
dc.title.alternative(Political) change as a (utopian?) goal of young activistsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord