Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKławsiuć-Zduńczyk, Anna
dc.date.accessioned2015-07-16T11:30:33Z
dc.date.available2015-07-16T11:30:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 140-145en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1718
dc.descriptionThe article presents the newest trends in guidance – lifelong guidance which close correspond with lifelong learning concept. Guidance had been analysed in the context of contemporary educational and professional changes. The main question in the article is what is the lifelong guidance‘s role in the process of adult education.en_US
dc.description.abstractW artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych i zawodowych. Główne pytanie postawione w artykule dotyczy roli poradnictwa całożyciowego w procesie uczenia się osób dorosłych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectadult educationen_US
dc.subjectcompetenceen_US
dc.subjectnonformal and informal learningen_US
dc.subjectlifelong guidanceen_US
dc.subjectlifelong learning (LLL)en_US
dc.subjectrisk societyen_US
dc.subjectedukacja dorosłychen_US
dc.subjectkompetencjeen_US
dc.subjectkoncepcja uczenia się przez całe życieen_US
dc.subjectporadnictwo całożycioween_US
dc.subjectspołeczeństwo ryzykaen_US
dc.subjectuczenie się formalne pozaformalne i nieformalneen_US
dc.titlePoradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacjien_US
dc.title.alternativeLifelong guidance as a new challenge for educationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord