DSpace Repository

Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki

Show simple item record

dc.contributor.author Szostkiewicz, Alicja
dc.date.accessioned 2015-07-16T11:25:19Z
dc.date.available 2015-07-16T11:25:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 146-155 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1717
dc.description Mastering the art of learning, according to Robert Smith is essential to the functioning of modern society. identical ability to learn is one of the eight key competences for lifelong learning life that have been diagnosed by Parliament and the European Council. it promotes all learning activities, which is why it is the main topic of discussion in the documents and reports of the European Union. Modern society increasingly has to face the demands of re-retraining is therefore paramount key competence is the twenty-first century learning skills. en_US
dc.description.abstract Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie opanowania sztuki uczenia się, które według Roberta Smitha jest niezbędne w funkcjonowaniu społeczeństwa XXi wieku. Tożsama umiejętność uczenia się jest jedną z ośmiu kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, które zostały zdiagnozowane przez Parlament i Radę Europejską. Sprzyja ona wszelkim działaniom kształceniowym, dlatego też jest ona głównym tematem rozważań w dokumentach i raportach Unii Europejskiej. Współczesne społeczeństwo coraz częściej musi stawiać czoło wymaganiom związanym z ponownym przekwalifikowaniem się, dlatego też nadrzędną kluczową kompetencją XXi wieku jest umiejętność uczenia się. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject andragogy en_US
dc.subject competence en_US
dc.subject key competencies en_US
dc.subject learning areas en_US
dc.subject art learning en_US
dc.subject selected reports EU en_US
dc.subject andragogika en_US
dc.subject kompetencja en_US
dc.subject obszary edukacyjne en_US
dc.subject sztuka uczenia się en_US
dc.subject wybrane raporty unijne en_US
dc.title Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki en_US
dc.title.alternative Arts learning as one of the key competencies in the XXI century andragogics en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record