DSpace Repository

Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji

Show simple item record

dc.contributor.author Kolber, Magdalena
dc.date.accessioned 2015-07-16T11:20:26Z
dc.date.available 2015-07-16T11:20:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 156-165 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1716
dc.description Positive psychology, unlike clinical psychology that focuses on abnormality and deficits, is centred on person’s strengths, virtues and advantages. The high prevalence of depression and anxiety among young people, decreasing life satisfaction, and the positive correlation between positive emotion and engagement in learning all confirm that well-being ought to be taught at school. The article comprises two parts. The aim of the first is to present some theoretical issues related to positive psychology. A further part of the article demonstrates selected school programs grounded in the principles of positive psychology. en_US
dc.description.abstract Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i stresu wśród młodych ludzi, malejące zadowolenie z życia oraz pozytywna korelacja pomiędzy pozytywnymi emocjami a zaangażowaniem w naukę przemawiają za tym, aby nauka dobrostanu odbywała się w szkole. Artykuł składa się z dwóch części. Celem pierwszej części jest przedstawienie kwestii teoretycznych związanych z psychologią pozytywną. W części drugiej zaprezentowano programy szkolne, których założenia wyrosły na gruncie psychologii pozytywnej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject psychology of education en_US
dc.subject positive psychology en_US
dc.subject positive education en_US
dc.subject well-being en_US
dc.subject happiness en_US
dc.subject the school of the future en_US
dc.subject psychologia edukacji en_US
dc.subject psychologia pozytywna en_US
dc.subject edukacja pozytywna en_US
dc.subject dobrostan en_US
dc.subject szczęście en_US
dc.subject szkoła przyszłości en_US
dc.title Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji en_US
dc.title.alternative Application of positive psychology in education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record