Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorRzyska, Aleksandra
dc.date.accessioned2015-07-16T10:31:53Z
dc.date.available2015-07-16T10:31:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 267-274en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1709
dc.descriptionContemporary times being a consequence of socio-cultural changes, which result in a condition called the crisis of culture, are becoming an inspiration for asking questions, also about education and its future. Thinking about the future of education directs the reflection about education category from its contemporary understanding towards the past, where the presence of two other categories reveals: ideology and philosophy. The article shows the status of philosophy in relation to the authoritarian and nonauthoritarian ideology as well as a short characteristic of philosophy of education described in the literature as nonauthoritarian, namely: progressivism and reconstructionism. Furthermore, a postulate concerning a certain kind of attitude in education, which the author in some way supports, is also put forward. The article is just an exemplification of a possible interpretation of the title question and that interpretation, which is inevitably subjective, is the natural way to philosophy of individual meanings.en_US
dc.description.abstractWspółczesność, będąca konsekwencją procesów społeczno-kulturowych zmian, które skutkują stanem określanym jako kryzys kultury, staje się inspiracją do stawiania pytań, także pytań o edukację i jej przyszłość. Myślenie o przyszłości edukacji kieruje namysł nad ową kategorią od jej rozumienia współczesnego ku przeszłości, gdzie uwidacznia się obecność dwóch innych towarzyszących jej kategorii: ideologii oraz filozofii. Ukazany zostaje status filozofii w relacji z ideologią autorytarną oraz nieautorytarną, a także krótka charakterystyka filozofii edukacji określanych w literaturze jako nieautorytarne, a więc: progresywizmu i rekonstrukcjonizmu. Wysunięty zostaje także postulat swego rodzaju postawy w edukacji, któremu autorka niejako sama ulega. Artykuł stanowi bowiem jedynie pewną egzemplifikację możliwej interpretacji tytułowego pytania, interpretacji nieuchronnie obarczonej subiektywizmem, uwieńczonej filozofią osobistych znaczeń.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectphilosophyen_US
dc.subjectideologyen_US
dc.subjectcrisis of cultureen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectfilozofiaen_US
dc.subjectideologiaen_US
dc.subjectkryzys kulturyen_US
dc.titleJaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeńen_US
dc.title.alternativeWhat kind of education in the face of the crisis of culture? Between ideology and philosophy of individual meaningsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord