DSpace Repository

Szkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wieku

Show simple item record

dc.contributor.author Ivanyk, Stepan
dc.date.accessioned 2015-07-13T13:26:48Z
dc.date.available 2015-07-13T13:26:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 1, s. 37-58 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1680
dc.description The article is devoted to examining the impact of the Lvov-Warsaw School of philosophy on the development of Ukrainian schools in Galicia during the first four decades of the 20th century. This task was performed by demonstrating the direct students of Twardowski among Ukrainian teachers and theorists of education, and by demonstrating the theoretical relationship connecting their own ideas of teaching with Twardowski's School (the case of one of these teachers – Stefan Oleksiuk – was examined). en_US
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony zbadaniu wpływu filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na kształtowanie się ukraińskiego szkolnictwa w Galicji w pierwszych czterech dziesięcioleciach XX wieku. Zadanie to zostało wykonane poprzez wykazanie bezpośrednich wychowanków Kazimierza Twardowskiego wśród ukraińskich nauczycieli i teoretyków pedagogiki oraz więzi teoretycznych łączących ich własne idee pedagogiczne ze Szkołą Twardowskiego (na przykładzie pracy jednego z takich nauczycieli – Stefana Ołeksiuka). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject psychology en_US
dc.subject the Lvov-Warsaw School en_US
dc.subject Twardowski's School en_US
dc.subject intentionality of mental acts en_US
dc.subject acts and products en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject psychologia en_US
dc.subject szkoła lwowsko-warszawska en_US
dc.subject szkoła Twardowskiego en_US
dc.subject intencjonalność aktów psychicznych en_US
dc.subject czynności i wytwory en_US
dc.title Szkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wieku en_US
dc.title.alternative Twardowski's School and Ukrainian schools in Galicia in the first four decades of the 20th century en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record