Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorIvanyk, Stepan
dc.date.accessioned2015-07-13T13:26:48Z
dc.date.available2015-07-13T13:26:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 1, s. 37-58en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1680
dc.descriptionThe article is devoted to examining the impact of the Lvov-Warsaw School of philosophy on the development of Ukrainian schools in Galicia during the first four decades of the 20th century. This task was performed by demonstrating the direct students of Twardowski among Ukrainian teachers and theorists of education, and by demonstrating the theoretical relationship connecting their own ideas of teaching with Twardowski's School (the case of one of these teachers – Stefan Oleksiuk – was examined).en_US
dc.description.abstractArtykuł jest poświęcony zbadaniu wpływu filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na kształtowanie się ukraińskiego szkolnictwa w Galicji w pierwszych czterech dziesięcioleciach XX wieku. Zadanie to zostało wykonane poprzez wykazanie bezpośrednich wychowanków Kazimierza Twardowskiego wśród ukraińskich nauczycieli i teoretyków pedagogiki oraz więzi teoretycznych łączących ich własne idee pedagogiczne ze Szkołą Twardowskiego (na przykładzie pracy jednego z takich nauczycieli – Stefana Ołeksiuka).en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogyen_US
dc.subjectpsychologyen_US
dc.subjectthe Lvov-Warsaw Schoolen_US
dc.subjectTwardowski's Schoolen_US
dc.subjectintentionality of mental actsen_US
dc.subjectacts and productsen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectpsychologiaen_US
dc.subjectszkoła lwowsko-warszawskaen_US
dc.subjectszkoła Twardowskiegoen_US
dc.subjectintencjonalność aktów psychicznychen_US
dc.subjectczynności i wytworyen_US
dc.titleSzkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wiekuen_US
dc.title.alternativeTwardowski's School and Ukrainian schools in Galicia in the first four decades of the 20th centuryen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord