Wyświetlanie pozycji 13-14 z 14

  • Wkład Konrada Pałubickiego w dorobek Pomorza 

   Winnicka, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2011)
   Konrad Pałubicki is a very colorful figure due to a vast scope of activities both in the Bydgoszcz-Gdansk region and nationwide. He was not limited to one music field only, and that is why his life path is characterized ...
  • Wkład wydawnictw Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w pogłębienie wiedzy o polskim życiu muzycznym 

   Szubertowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2011)
   The establishment of the Scientific Society in Bydgoszcz, in 1959, which attracted the cultural elite of the city, was of great importance for the development and prestige of the region. The Society cooperated with the ...