Muzyka Historia Teoria Edukacja

Przeglądaj według

 

Muzyka Historia Teoria Edukacja

Czasopismo wydawane przez Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Podejmuje tematy muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty oraz recenzje oraz kroniki.

Redaktor naczelny: prof. zw. Grzegorz Rubin
Sekretarz redakcji: dr Marlena Winnicka

ISMN 979-0-9013378-1-7
ISSN 2084-5081

Adres redakcji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydziału Edukacji Muzycznej
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
e-mail: dyrygent@ukw.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

View more