Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorDernowska, Urszula
dc.date.accessioned2014-07-11T13:05:37Z
dc.date.available2014-07-11T13:05:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2013, nr 2, s. 17-32en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/959
dc.descriptionThe author, inspired by the Powells’ didactic experiences, attempts to identify circumstances in which students acquire global competence. Global competence is the ability to interact effectively with “others”, with people who hold different values, make different senses and meanings. The author defines both global competence, as well as cultural competence, from many points of view, analyzes who the others are, and finally concentrates on school as a place where cultural and learning diversity offers the potential for rich and dynamic interaction, and where students come to know themselves, their own culture and “others”, together with what they bring to class, school and social reality.en_US
dc.description.abstractAutorka artykułu - zainspirowana doświadczeniami dydaktycznymi Williama Powella i Ochan Kusumy-Powell, autorów książki „How to Teach Now” - podejmuje próbę określenia warunków sprzyjających kształtowaniu w uczniach kompetencji globalnej. Kompetencja ta umożliwia jednostkom funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie, nawiązywanie efektywnych interakcji z „innymi”, z ludźmi wywodzącymi się z odmiennych kultur, nieco inaczej - przez pryzmat innych znaczeń, sensów, wartości - postrzegających rzeczywistość. Autorka nie tylko wyjaśnia pojęcie kompetencji globalnej oraz analizuje jej wymiary, ale także odwołuje się do pojęcia kompetencji kulturowej, przyjmując interdyscyplinarną perspektywę odpowiada na pytanie, kim są inni, by następnie skoncentrować się na szkole jako miejscu poznawania siebie, własnej kultury oraz „innych” wraz z tym, co ci „inni” przynoszą ze sobą zarówno do klasy, szkoły, jak i do rzeczywistości społecznej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogikien_US
dc.subjectdydaktykaen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectglobalizacjaen_US
dc.subjectinnyen_US
dc.subjectkompetencja globalnaen_US
dc.subjectkompetencja kulturowaen_US
dc.subjectprogram szkolnyen_US
dc.subjectdidacticsen_US
dc.subjectcultural competenceen_US
dc.subjectcurriculumen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectglobal competenceen_US
dc.subjectglobalizationen_US
dc.subjectotheren_US
dc.titleKompetencja globalna w szkoleen_US
dc.title.alternativeGlobal competence at schoolen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord