DSpace Repository

Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne

Show simple item record

dc.contributor.author Wędzińska, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-07-10T11:34:26Z
dc.date.available 2014-07-10T11:34:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 1, s. 31-43 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/943
dc.description This article is devoted to the issue of Max Scheler’s ethical theory. it presents Max Scheler’s understanding of the Phenomenology and Material Ethics of values. This article ends with a discussion of the application of Max Scheler’s ethical thought on the basis of teaching especially in the field of education in values. en_US
dc.description.abstract Artykuł ten poświęcony jest przybliżeniu zagadnień związanych z myślą etyczną Maxa Schelera. Zaprezentowano w nim rozumienie fenomenologii w ujęciu Schelerowskim oraz zagadnienia związane z poznaniem aksjologicznym, wartościami i ich hierarchią. Artykuł kończą rozważania dotyczące aplikacji myśli etycznej Maxa Schelera na gruncie pedagogicznym, zwłaszcza w zakresie wychowania do wartości. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject aksjologia en_US
dc.subject materialna etyka wartości en_US
dc.subject Max Scheler en_US
dc.subject wartości en_US
dc.subject wartości w edukacji en_US
dc.subject axiology en_US
dc.subject values in education en_US
dc.subject material ethics of values en_US
dc.subject values en_US
dc.title Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne en_US
dc.title.alternative The man on the way to the values. Max Scheler’s ethics – pedagogical implications en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record