DSpace Repository

Wychowawca czy dobry wujek? - rola pedagoga ulicy w środowisku lokalnym

Show simple item record

dc.contributor.author Kołbyk, Karol
dc.date.accessioned 2014-07-10T11:23:22Z
dc.date.available 2014-07-10T11:23:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 1, s. 50-57 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/941
dc.description The article presents an analysis of the role of a street worker in a local environment based on selected projects. Three various actions were described in the field of street work pedagogy: Pedagogy and Social Animation Group, the concept of National Committee for Education and Resocialisation and the project ”My family – my courtyard – my future”. The article is an attempt to capture the most important attributes of street workers including informality of their action. en_US
dc.description.abstract Artykuł przedstawia analizę roli, jaką pełni pedagog ulicy na przykładzie wybranych projektów działań pedagogów ulicy. Przedstawiono trzy różne działania w nurcie pedagogiki ulicy: Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej, koncepcję Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizacyjnego oraz projekt „Moja rodzina – moje podwórko – moja przyszłość”. Artykuł jest próbą uchwycenia najważniejszych przymiotów charakteryzujących pedagogów ulicy w tym nieformalności ich działań. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject pedagogika społeczna en_US
dc.subject dziecko ulicy en_US
dc.subject Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej (GPAS) en_US
dc.subject Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizacyjnego (KKWR) en_US
dc.subject placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę en_US
dc.subject streetworking en_US
dc.subject social pedagogy en_US
dc.subject outdoor daycare run by a street worker en_US
dc.subject National Committee for Education and Resocialisation en_US
dc.subject Pedagogy and Social Animation Group en_US
dc.subject street child en_US
dc.title Wychowawca czy dobry wujek? - rola pedagoga ulicy w środowisku lokalnym en_US
dc.title.alternative An educator or a good uncle? – the role of a street worker in a local environment en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record