DSpace Repository

Tradycje powstania styczniowego i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia (w świetle wspomnień z zaboru rosyjskiego) – w 150. rocznicę zrywu niepodległościowego z 1863 roku

Show simple item record

dc.contributor.author Nawrot-Borowska, Monika
dc.date.accessioned 2014-07-10T11:16:43Z
dc.date.available 2014-07-10T11:16:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 1, s. 61-76 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/940
dc.description Polish people living in the nineteenth century under the yoke of those who had partitioned their country, or at least that part of it which was characterized by strong patriotism, the nationally conscious and politically active, never reconciled themselves to the foreign rule and engaged in various forms of regaining independence throughout the whole period of national bondage. One of these forms, which seemed the most effective one, was the way of an armed struggle, i.e. national uprisings. The largest in the nineteenth century national bid for independence was the January insurrection. it consumed a few thousand casualties and greatly influenced the aspirations for independence of the generations that followed. The memoirs from the late nineteenth and early twentieth centuries are often imbued with fragments on the January insurrection; almost all of the memoirs from the period include more or less extensive information related to the armed bid for independence of the Poles in 1863. The fragments of memoirs and diaries presented in the following text allow us to track how the tradition of the January insurrection, which family members often had taken part in, was cultivated in Polish families as well as to indicate how the patriotic atmosphere of homes shaped the personality of the young generation, paying attention to national issues, raising hostile attitude towards the Russian Empire. According to the findings, the tradition of the January insurrection was an important factor in the patriotic education of the young generation. it bred respect for the family members involved – the insurgents, taught the history of the nation and the family, caused often increasing feelings of hatred towards the invader. The symptoms of cultivating that tradition were stories of the fate of insurgents, combatants, still lasting in Polish families, as well as secret anniversaries of the insurrection, singing rebel songs, widely reading banned literature, laying wreaths on the graves of insurgents. en_US
dc.description.abstract Rok 2013 jest rokiem 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wspomnienia Polaków żyjących w drugiej połowie XiX i na początku XX wieku często przesycone są fragmentami dotyczącymi tego wydarzenia – niemal w każdym z pamiętników tego okresu znajdujemy bardziej lub mniej obszerne informacje poświęcone zrywowi niepodległościowemu Polaków z 1863 roku. Przedstawione w poniższym tekście fragmenty wspomnień i pamiętników pozwalają prześledzić, w jaki sposób w rodzinach polskich kultywowano tradycje powstania styczniowego, w którym udział brali często członkowie rodzin, a także wskazać, jak patriotyczna atmosfera domów kształtowała osobowość młodego pokolenia, zwracając uwagę na sprawy narodowe i budząc wrogi stosunek do carskiej Rosji. Tradycja powstania styczniowego, jak wynika z dokonanych ustaleń, stanowiła istotny czynnik w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia. Rodziła szacunek dla członków rodzin – powstańców, uczyła historii narodu i rodziny, powodowała narastające często uczucia nienawiści do zaborcy. Przejawami kultywowania tejże tradycji były żywe wciąż w polskich rodzinach historie losów powstańców – uczestników walk, tajne obchody rocznic powstania, śpiewanie pieśni powstańczych, czytywanie zakazanej literatury, składanie wieńców na grobach powstańców. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject historia edukacji en_US
dc.subject powstanie styczniowe en_US
dc.subject rodzina polska doby zaborów en_US
dc.subject tradycje narodowe en_US
dc.subject wychowanie patriotyczne en_US
dc.subject wspomnienia en_US
dc.subject zabór rosyjski en_US
dc.subject the January insurrection en_US
dc.subject memoirs en_US
dc.subject national tradition en_US
dc.subject patriotic education en_US
dc.subject the Russian partition en_US
dc.title Tradycje powstania styczniowego i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia (w świetle wspomnień z zaboru rosyjskiego) – w 150. rocznicę zrywu niepodległościowego z 1863 roku en_US
dc.title.alternative The tradition of the January Insurrection and its role in the patriotic education of the young generation (in the light of the memoirs from the territories of the Russian partition of Poland) – on the 150th anniversary of the armed bid for independence in 1863 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record