DSpace Repository

Ideał wychowania w Polsce w latach 1945-1949 w publicystyce "Nowej Szkoły"

Show simple item record

dc.contributor.author Klaus, Martyna
dc.date.accessioned 2014-07-10T11:06:58Z
dc.date.available 2014-07-10T11:06:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 1, s. 77-86 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/939
dc.description This article looks closely at issues related to the evolution of the ideal of education in the Polish post-war reality, aiming towards communism. The ideal, which is the subject of consideration, was based on guidelines imported from beyond the eastern border, from the Soviet Union. The author analyzes the selected articles (concerning education in whole or in part) which appeared between 1945 and 1949 in the journal entitled New School. New School in that time was one of the key reading for educators, thus it was frequently used for propaganda purposes. en_US
dc.description.abstract Niniejsza publikacja przygląda się z bliska kwestiom związanym z kształtowaniem się ideału wychowania w polskiej, zmierzającej ku komunizmowi powojennej rzeczywistości; ideału opartego na wytycznych w znacznej mierze zaimportowanych zza wschodniej granicy, z ZSRR. Analizie poddane zostają wybrane artykuły (w całości lub częściowo traktujące o wychowaniu), które w latach 1945-1949 ukazały się na łamach periodyku Nowa Szkoła, stanowiącego w ówczesnych czasach jedną z kluczowych lektur dla pedagogów, a zatem wykorzystywanego wielokrotnie w celach propagandowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject historia wychowania en_US
dc.subject człowiek uspołeczniony en_US
dc.subject ideał wychowania en_US
dc.subject komunizm en_US
dc.subject Nowa Szkoła en_US
dc.subject Polska Ludowa en_US
dc.subject PRL en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject history of education en_US
dc.subject communism en_US
dc.subject education en_US
dc.subject educator en_US
dc.subject the ideal of education en_US
dc.subject New School en_US
dc.subject the People’s Republic of Poland en_US
dc.title Ideał wychowania w Polsce w latach 1945-1949 w publicystyce "Nowej Szkoły" en_US
dc.title.alternative The ideal of education in Poland in the years 1945-1949 in journalism of New School en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record