DSpace Repository

Systematyzacja teoretycznych ujęć animacji społecznej

Show simple item record

dc.contributor.author Lisiewicz, Izabela
dc.date.accessioned 2014-07-10T10:35:18Z
dc.date.available 2014-07-10T10:35:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 1, s. 133-141 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/934
dc.description Social animation is a process which is distinguished by a complex social context. First of all, it is a factor that facilitates social communication and reduces social conflict. it improves social climate and, consequently, affects more effective satisfaction of aspirations of both individuals and social groups (local communities). Moreover, it allows for individuals and groups to adapt to various changes (cultural, social, technical, economic). The article is an attempt to present the essential aspects of theory and practice concerning social animation. A significant part of the work was devoted to the animator and its role in the process of animation. Subsequently, the article describes, among other things, the principles that govern animation process and the functions which this animation should meet. The entire article closes with an analysis of fundamental barriers and difficulties of animation activities. en_US
dc.description.abstract Animacja społeczna jest procesem wyróżniającym się złożonym społecznym kontekstem. Przede wszystkim, stanowi ona czynnik ułatwiający komunikację społeczną i redukujący społeczne konflikty. Poprawia klimat społeczny, a w konsekwencji wpływa na efektywniejsze zaspokojenie aspiracji zarówno jednostek, jak i grup społecznych (społeczności lokalnych). Ponadto, umożliwia przystosowanie jednostek i grup do rozmaitych zmian (kulturalnych, socjalnych, technicznych, ekonomicznych). Prezentowany artykuł stanowi próbę przedstawienia zasadniczych aspektów rozstrzygnięć teoretycznych oraz kwestii praktycznych dotyczących animacji społecznej. Znaczna część pracy poświęcona została także osobie animatora i jego roli w procesie animacji. W dalszej kolejności scharakteryzowane zostały między innymi zasady rządzące procesem animacji i funkcje, jakie owa animacja winna spełniać. Całość zamyka analiza podstawowych barier i trudności typowych dla działań animacyjnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject pedagogika społeczna en_US
dc.subject aktywizacja społeczności en_US
dc.subject animacja społeczna en_US
dc.subject animator en_US
dc.subject społeczność lokalna en_US
dc.subject social pedagogy en_US
dc.subject community mobilization en_US
dc.subject social animation en_US
dc.subject local community en_US
dc.title Systematyzacja teoretycznych ujęć animacji społecznej en_US
dc.title.alternative Systematization of theoretical approaches in social animation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record